Borràs, Maria Lluïsa. Joan Ponç: Las aves nocturnas vuelan a pleno sol, Destino (Barcelona), nº 1804, 29 d'abril de 1972, p. 46 (b/n).

Borràs, Maria Lluïsa. Joan Ponç: Las aves nocturnas vuelan a pleno sol, Destino (Barcelona), nº 1804, 29 d'abril de 1972, p. 46 (b/n).

Codi: 
1664
Datab: 
1972