Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 30,5 x 21,5 cm
Tinta sobre paper
Particular 20,5 x 13 cm
Oil on canvas
Particular 3 quadres de 20 x 20 cm
Guaix i tinta sobre paper
Particular 50 x 50 cm
Oli sobre tela muntada sobre fusta
Col·lecció particular 100 cm de diàmetre
Oli sobre tela muntada sobre fusta
Particular 30,5 cm diàmetre
Oli sobre tela muntada sobre fusta
Particular 30,5 diàmetre
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 50 x 70 cm
Guaix i llapis gras sobre paper
Particular 27 x 20,5 cm
Oli sobre fusta
Particular 125 x 175 cm
1943
Oil on canvas
Particular 56,2 x 42,2 cm
c. 1943
Tinta sobre paper
Casa Museu Pintor Abelló. Mollet del Vallés. Barcelona 16 x 21 cm
1943
Oil on canvas
Particular 27 x 36 cm
c. 1944
Oil on canvas
Particular 50 x 60 cm
1944
Oli i collage sobre fusta
Particular 45 x 38,5 cm