Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

c.
1975 - 1980
Guaix i tinta sobre paper
7,2 x 10 cm
c.
1975 - 1980
Tècnica mixta sobre paper
18,5 x 5,3 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
15 x 36 cm
c.
1975 - 1980
Guaix i tinta sobre paper
19 x 6,6 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
19 x 5,3 cm
1975 - 1977
Guaix, tinta i llapis de colors sobre paper
69 x 64 cm
c.
1975 - 1980
Guaix i tinta sobre paper
7,2 x 10 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
15 x 21,5 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i llapis de color sobre paper
11,5 x 25 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
18,5 x 6,6 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
15 x 15 cm
c.
1975 - 1980
Guaix i tinta sobre paper
7,2 x 10 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta, llapis de color i retolador sobre paper
15 x 15 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta, llapis de color i retolador sobre paper
15 x 21,5 cm
c.
1975 - 1980
Guaix, tinta i retolador sobre paper
15 x 15 cm