Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1945
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 31,5 x 21,5 cm
1946
Guaix sobre paper
Montserrat Llucià i Jordi Carrió, Barcelona 27,5 x 21,3 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 31,5 x 21,5 cm
1946
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 21,5 x 27.5 cm
1946 - 1947
Guaix i tinta sobre paper
Particular 27 x 20,5 cm
1946
Guaix, tinta i llapis sobre paper
Particular 27,7 x 21,4 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 27,5 x 21,3 cm
c. 1946
Gravat sobre paper il·luminat amb guaix i tinta
Montserrat Llucià i Jordi Carrió, Barcelona 25 x 38 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 27,5 x 21,3 cm
1946
Oli i guaix sobre paper
Particular 31,5 x 22 cm
c. 1946
Guaix i collage sobre paper
Particular 21,6 x 31,5 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 31 x 21,5 cm
c. 1946
Guaix i tinta sobre paper
Col·lecció particular. Barcelona 21 x 14,5 cm
1946
Tinta sobre paper
Particular 21,5 x 15,5 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
Particular 27 x 21 cm