Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Tècnica mixta sobre paper
50 x 69 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
50 x 64,5 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
28 x 41 cm
1947
Tècnica mixta sobre paper
63 x 48 cm
1947
Oli i guaix sobre paper
70 x 50 cm
1947 - 2017
Tècnica mixta sobre cartó entelat
65 x 50 cm
1947
Tinta sobre paper
50,5 x 65 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
65 x 45 cm
1947
Oli sobre paper /Oli sobre tela
66,5 x 46,5 cm
c. 1947
Oli, guaix i tinta sobre paper entelat
65 x 46 cm
1947
Tinta sobre paper
32,5 x 45 cm
1947
Oli sobre paper entelat
65 x 50 cm
c. 1947
Oli, guaix i tinta sobre paper
63 x 44 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
50,5 x 65 cm