Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Guaix i tinta sobre paper
64 x 50 cm
1947
Oli sobre paper entelat
46 x 65 cm
1947
Tinta sobre paper
40,5 x 28 cm
c. 1947
Oli sobre tela
50 x 65 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Oli, guaix, tinta i pastel sobre paper
61 x 46 cm
1947
Tècnica mixta sobre paper
49 x 40 cm
1947
Tinta i guaix sobre paper
50 x 65 cm
1947
Col·lecció particular
Guaix i tinta sobre paper
21,5 x 27,5 cm
1947
Tinta sobre paper
41,5 x 28 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
57 x 41 cm
c. 1947
Guaix sobre paper entelat
65 x 41,5 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tècnica mixta sobre paper
50 x 69 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41 x 28 cm