Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Guaix i tinta sobre paper
27,5 x 21 cm
1947
Tinta sobre paper
55 x 40 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Tècnica mixta sobre paper
32 x 44 cm
1947
Guaix, tinta i pastel sobre paper
41 x 53,5 cm
1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Guaix, tinta i pastel sobre paper
50,8 x 38 cm
1947
Tinta sobre paper
21 x 27 cm
1947
Tinta sobre paper
32,5 x 45 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
48 x 64 cm
1947 - 1948
Guaix i tinta sobre paper
32 x 28,5 cm
1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Oli sobre paper muntat sobre tela
65 x 90 cm
c. 1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Oli sobre paper entelat
50 x 65 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Guaix sobre paper muntat sobre tela
65 x 45,5 cm
1947
Oli i guaix sobre paper entelat
65 x 50 cm