Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Tinta i pastel sobre paper
38 x 50 cm
1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Tinta i pastel sobre paper
47 x 36,5 cm
1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Guaix, tinta i pastel sobre paper
50,8 x 38 cm
c. 1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Guaix i tinta sobre paper encolat sobre tàblex
55,5 x 44 cm
1947
MACBA. Barcelona, procedent del Fons d´art de la Generalitat de Catalunya. Antiga Col.lecció Salvador Riera
Guaix, tinta i pastel sobre paper
49 x 37 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper
37 x 47 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Tinta sobre paper
41,5 x 28 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
44 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
27,5 x 21 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
27,5 x 21,5 cm
1947
Col·lecció particular
Guaix i tinta sobre paper
21,5 x 27,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
18,5 x 18,5 cm
1947
Tinta sobre paper
27,5 x 21,5 cm