Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Guaix i tinta sobre paper
44 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
27,5 x 21,5 cm
1947
Tinta sobre paper
28 x 21,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
27,5 x 21 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
18,5 x 18,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Montserrat Llucià i Jordi Carrió, Barcelona
Guaix i tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
28 x 42 cm / 50 x 65 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper
40 x 27 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper
1947
Tinta i llapis de color sobre paper
41 x 28,5 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41 x 27 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
41,2 x 27,9 cm
1947
Guaix i tinta sobre paper
42 x 28 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
21,5 x 27,5 cm