Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1947
Tinta sobre paper
27,5 x 21,5 cm
c. 1947
Guaix i tinta sobre paper
56 x 44 cm
1947
Tinta sobre paper
45 x 55 cm / 43,5 x 55,5 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
27 x 21,5 cm
1947
Tinta sobre paper
55 x 40 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta i collage sobre paper
52 x 39 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
c. 1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm
1947
Tinta sobre paper
41 x 28 cm