Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1946
Guaix sobre paper
31 x 21,5 cm
1946
Guaix sobre paper entelat
26,5 x 20 cm
1946
Tinta sobre paper
26 x 16,5 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
25 x 18 cm / 21,5 x 15,5 cm
1946
Col·lecció particular. Barcelona
Guaix sobre paper
21,3 x 27,5 cm
1946
Gaix sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix sobre paper
31 x 21,5 cm
1946
Guaix i llapis sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix sobre paper
27 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
31 x 21,5 cm
1946
Guaix sobre paper
27,5 x 21,5 cm
1946
Guaix, tinta i llapis sobre paper
21,5 x 27.5 cm
1946
Col·lecció particular. Barcelona
Guaix i tinta sobre paper
31 x 21 cm
1946
Guaixi sobre paper
31,5 x 21,7 cm