Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

c. 1946
Guaix sobre paper
35 x 35 cm
1946 - 1947
Guaix i tinta sobre paper
27 x 20,5 cm
1946 - 1947
Guaix i tinta sobre paper
21 x 27,5 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
25 x 19 cm
1946
Guaix i llapis sobre paper
31,5 x 21,7 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
27 x 21 cm
c. 1946
Guaix sobre paper
27 x 21 cm
1946
Oli i guaix sobre paper
31,5 x 21,5 cm
1945
Guaix, tinta i llapis sobre paper
31,5 x 21,5 cm
1944
Oli i collage sobre fusta
45 x 38,5 cm
c. 1944
Oli sobre tela
50 x 60 cm
1943
Oli sobre tela
27 x 36 cm
1943
Oli sobre tela
56,2 x 42,2 cm
c. 1943
Casa Museu Pintor Abelló. Mollet del Vallés. Barcelona
Tinta sobre paper
16 x 21 cm
Oli sobre fusta
125 x 175 cm