Catàleg raonat

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç. Té l’objectiu de recopilar la producció artística d’aquest creador, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes, estudiosos i del públic general.
Els propietaris d’obres de Joan Ponç poden contactar amb nosaltres per aportar informació per al catàleg raonat a: associacio@joanponc.cat

© Hereus Joan Ponç. VEGAP, Barcelona

El catàleg raonat està en fase de prova, al llarg del mes d'octubre hi introduirem canvis i s'ampliarà.

1946
Oli i guaix sobre paper
Particular 31,5 x 22 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
Particular 27 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 21,5 x 15,5 cm
1946
Tinta sobre paper
Particular 21,5 x 15,5 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 27 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 21,3 x 27,5 cm
1946
Tècnica mixta sobre paper
Particular 27,5 x 21,3 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 31 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 28 x 22 cm
1946
Guaix sobre paper
Particular 21 x 30 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
Particular 21 x 27 cm
c. 1946
Guaix sobre paper
Col. particular. Barcelona 27 x 21 cm
1946
Tinta sobre paper
Particular 25 x 19 cm
1946
Guaix i tinta sobre paper
Particular 27 x 21 cm
1946
Guaix sobre paper
Col·lecció particular 27,5 x 21,3 cm