Col·lecció Josep Suñol: Catàleg Raonat, Barcelona: Fundació Josep Suñol, 2004, p. 94 (c)

Col·lecció Josep Suñol: Catàleg Raonat, Barcelona: Fundació Josep Suñol, 2004, p. 94 (c)

Codi: 
0282
Datab: 
2004
Lamb: 
94