Composició

Data: 1949
Tècnica: Guaix
Dimensions: 35 x 49 cm
N. cat.: 3506