Composició: Personatges surrealistes

Data: c. 1947
Tècnica: Guaix sobre paper
Dimensions: 50 x 64 cm
N. cat.: 2755