Corredor-Matheos, José. "Memòria personal de Joan Ponç", La Revista del Foment, n. 2.153, tardor 2017, p. 12-13 (c)

Corredor-Matheos, José. "Memòria personal de Joan Ponç", La Revista del Foment, n. 2.153, tardor 2017, p. 12-13 (c)

Codi: 
0001
Datab: 
2017
Data edició: 
desembre, 2017