Enjuanes Puyol, Sol, Joan Ponç. Aproximació crítica al seu imaginari pictòric. Tesi dirigida pels Drs. Robert S. Lubar i Fèlix Ibáñez Fanés. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Art i de Musicologia, 2015, p. 293 (c)

Enjuanes Puyol, Sol, Joan Ponç. Aproximació crítica al seu imaginari pictòric. Tesi dirigida pels Drs. Robert S. Lubar i Fèlix Ibáñez Fanés. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Art i de Musicologia, 2015, p. 293 (c)

Codi: 
0666
Datab: 
2015
Data edició: 
octubre, 2017