La Revista del Foment, n. 2153, tardor 2017, coberta (fragment)

La Revista del Foment, n. 2153, tardor 2017, coberta (fragment)

Codi: 
0001
Datab: 
2017
Data edició: 
desembre, 2017