Azancot, Leopoldo, “La busqueda de Joan Ponç”, La estafeta literaria, n. 501, 1 octubre 1972, p. 25 (c) (reproducció de la pàgina 73 del llibre d’Omer)

Azancot, Leopoldo, “La busqueda de Joan Ponç”, La estafeta literaria, n. 501, 1 octubre 1972, p. 25 (c) (reproducció de la pàgina 73 del llibre d’Omer)

Azancot, Leopoldo, “La busqueda de Joan Ponç”, La estafeta literaria, n. 501, 1 octubre 1972, p. 25 (c) (reproducció de les pàgines 72-73 del llibre d’Omer)

Azancot, Leopoldo, “La busqueda de Joan Ponç”, La estafeta literaria, n. 501, 1 octubre 1972, p. 25 (c) (reproducció de les pàgines 72-73 del llibre d’Omer)