Quadern de correspondències

A cura de Pilar Parcerisas

El Quadern de Correspondències arriba per complementar la tasca de recopilació de textos sobre el pintor que es va inicar amb l’edició de Ponç abans de Ponç, també a cura de Pilar Parcerisas, en la recerca de la qual es van trobar cartes i postals de gran interès. Un conjunt de documents que, reunits, ens ajuden a entendre la importància de les relacions personals i professionals que bastiren un cercle virtuós al voltant de Joan Ponç, que va fer propícia la seva irrupció com a un dels grans catalitzadors de l’art contemporani català.

Un dels valors d’aquest llibre és que aparegué a temps per acompanyar dues exposicions simultànies, tan grans com esperades: la del mateix Joan Ponç a la Perdera, i la de Joan Brossa al Macba. El destí o l’efecte encara viu d’aquell cercle virtuós ens permet veure el conjunt de figures i complicitats que donaren peu a un moviment artístic del més alt voltatge.

A dins del Quadern trobem la força i la màgia amb què es van establir unes relacions, unes correspondències, que revelen una germandat encomiable, entre poetes, galeristes, crítics i editors com Xavier Corberó, Joan Brossa, Modest Cuixart, Antoni Tàpies, J.V. Foix, Joan Perucho, Josep Palau i Fabre, Sebastià Gasch, Arnau Puig, José Corredor-Matheos, Salvador Riera, Cesáreo Rodríguez Aguilera, René Metras i Joan-Josep Tharrats; l’estela de la qual és múltiple i encara dóna els seus fruits.

El volum està estructurat en dues parts: després de la introducció de Pilar Parcerisas, la primera part està dedicada a cada personatge amb qui Ponç es cartejà, i hi trobem la transcripció de les cartes més rellevants. La segona part és la reproducció de les cartes originals a color, on es poden apreciar els dibuixos i cal·ligrafies diverses que Ponç s’enginyava per a cada ocasió.

2017
38,00 €   280 p.
ISBN: 978-84.7226-818-0
Comparteix la notícia