Suite El Quixot n. 11

Data: 1979
Tècnica: Guaix sobre paper
Dimensions: 47 x 21 cm
N. cat.: 2460