Suite Projectes de caixes de morts i personatges

Data: 1970
Tècnica: Guaix i titna sobre paper
Dimensions: 50 x 50 cm
Col·lecció: Particular
N. cat.: 2088

Exposicions

Galería Biosca. Madrid, 1978. Joan Ponç. Fig. 41, cat. n. 45, repr. p. 33 (b/n)