Personatge amb aura

Date: 1946
Medium: Guaix sobre paper
Dimensions: 27,5 x 21,3 cm
Collection: Montserrat Llucià i Jordi Carrió, Barcelona
N. cat.: 2020

Exhibitions

Galeria René Métras. Barcelona, 1972. Joan Ponç. 1946-1970. Cat. n. 46, repr. (b/n)

Centre Cultural de la Fundació "la Caixa". Barcelona, 2002. Joan Ponç. Repr. p. 60 c