Suite Personatges B-5

Medium: Guaix i tinta sobre paper
Dimensions: 69 x 49,5 cm
N. cat.: 3345