Suite Personatges B-5

Técnica: Guaix i tinta sobre paper
Dimensiones: 69 x 49,5 cm
N. cat.: 3345